Logo
Telefon: 271 751 899
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím , na straně jedné a osobami využívajícími služeb Internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „obchodní zákon“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Objednání zboží
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  Veškerý sortiment v tomto e-shopu je vyráběn na zakázku.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Odstoupení od smlouvy
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 15 dní od převzetí zboží. Toto se nevztahuje na sortiment, který je vyráběn na zakázku. Kupující má dále právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a zboží vyexpedováno.
Při odstoupení od smlouvy po provedení expedice nebo nepřevzetí objednaného zboží má právo dodavatel právo účtovat odběrateli storno poplatky ve výši skutečných nákladů - dopravné, poštovné, balné a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty objednaného zboží.

4. Informace o zboží
Prodávající uvede na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o zboží, které nabízí. Zejména název, značku (výrobce či dovozce), koncovou cenu za zboží v Kč i pro jednotlivé varianty produktů, informaci o lhůtě dodání, případně další informace popisující např. charakteristiku zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

5. Proces objednání, dodací podmínky - platí pouze pro Prahu. Ostatní místa v ČR jsou na dohodě obou stran
Prodávající nabízí jako způsob dodání doručení objednaného zboží na zákazníkem uvedenou adresu za cenu 290,- Kč za dodávku (při objednání zboží v hodnotě více jak  2500,- Kč je doprava po Praze zdarma, cena se může drobně lišit v závislosti na lokalitě)  v době pondělí až pátek od 9 - 17 hodin.   Za dobu přepravy je považováno nejvýše 5 dní.
Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím  fakturu na toto zboží.
V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

6. Reklamační řád
Informace o reklamacích na telefonu +420 271 751 899.